Steun Colourful Het Hogeland

Vanaf januari 2024 is Colourful Het Hogeland gestopt. >> Meer informatie

Draag jij Colourful Het Hogeland ook een financieel een warm hart toe? Jouw gift is een kleurrijke stap vooruit.

  • Rekeningnummer: NL67 RABO 0326492992
  • Op naam van: Stichting Colourful Het Hogeland

 Bedankt!