Organisatie

Vanaf januari 2024 is Colourful Het Hogeland gestopt. >> Meer informatie

Bestuur

Colourful het Hogeland is een stichting. Het bestuur bestaat v.l.n.r. uit: Rinze Kramer (voorzitter), Charlotte Schoonbeek (secretaris), Ronald Schmidt (penningmeester), Yen Nguyen (algemeen bestuurslid) en Imad Alhamdan (algemeen bestuurslid).

Projectcoƶrdinator: Jenny van der Werf

Werkgroepen
Daarnaast zijn werkgroepen geformeerd die actief zijn op diverse terreinen. De werkgroepen zijn kleurrijk; er zijn zowel deelnemers als vrijwilligers in vertegenwoordigd. De werkgroepen worden aangestuurd door een coƶrdinator.