Allerlaatste nieuws – januari 2024

Beste supporters, partners en leden van Colourful het Hogeland,

Met grote droefheid kondigen wij de opheffing aan van onze stichting Colourful Het Hogeland. De beslissing om de stichting op te heffen was niet makkelijk en nemen we met pijn in ons hart.

De reden voor deze beslissing is dat het bestuur er ondanks een intensieve wervingscampagne niet in is geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden die het bestuur zouden gaan versterken.

Een versterking die nodig was om na de coronapandemie de activiteiten weer op een peil te brengen dat nodig is om de doelstellingen van Colourful Het Hogeland te verwezenlijken.

Wij willen onze oprechte dank betuigen aan de Provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, het Oranje Fonds, het VSB fonds en alle anderen die ons bij de vele mooie projecten hebben bijgestaan.

We kijken met groot plezier terug op 8 prachtige jaren met de vele projecten, begonnen in 2016 met Proef de Wereld bij Mooi Bedum.

Activiteiten die later ontstonden zijn bijvoorbeeld:
• Internationale (muzikale) ontmoetingen
• Interactieve bijeenkomsten over cultuur en diversiteit
• Voorlichting op scholen, met en door vrijwilligers uit diverse culturen
• Proef de Wereld, een multicultureel festival tijdens Mooi Bedum en Op Roakeldais
• Creatieve workshops (Wereldmuziek, kleien, schilderen, fietsreparaties)
• Organisatie schaatsen, naailessen, fiets- en zwemlessen
• Kleurrijke fototentoonstelling in Bedum
• Kookles voor kinderen – Week van respect
• Informatiedag voor de Eritrese gemeenschap
• Welkom Oekraïners
• Receptenwedstrijd Proef de Wereld


Video: Een laatste terugblik

Samen hebben we dus veel betekenisvolle activiteiten en evenementen voor de gemeenschap georganiseerd die voor verbinding, inzicht en onvergetelijke herinneringen hebben gezorgd.

We zijn trots op het werk dat we met elkaar hebben verzet.

Bedankt voor alles!

Bestuur van Colourful Het Hogeland