Resultaten

Vanaf januari 2024 is Colourful Het Hogeland gestopt. >> Meer informatie

Onze werkwijze, zoals die de afgelopen jaren is beproeft, is eenvoudig en toegankelijk.

En dit is wat er gebeurt:

  • Een Eritrees gezin (vader, moeder, drie zoons en een vierde kindje op komst), hebben een Nederlandse oma gevonden.
  • Een Iraanse jonge vrouw heeft na inburgering, een betaalde baan gevonden met hulp van één van onze vrijwilligers.
  • Meerdere vrouwen zijn zelfredzamer nu wij ze hebben leren fietsen.
  • Een Afrikaanse man zei, na deelname aan de Bedumer Winterloop: “ Nu ben ik een Bedumer!”
  • Na afloop van een dialoogtafel heeft Een Nederlandse vrouw spontaan een nieuwkomer aangesproken. Sindsdien bezoekt zij dit Syrische gezin regelmatig.
  • Buurtagent en een maatschappelijk werkers signaleren dat nieuwkomers vereenzamen en vragen ons deze mensen op te zoeken en te betrekken bij activiteiten.

‘We gunnen elk dorp in onze gemeente het Colourful-effect’

Prijzen en waardering

Als blijk van waardering kreeg Colourful het Hogeland in 2017 de Provinciale Vrijwilligersprijs. En in 2018 werden we genomineerd voor het Appeltje van Oranje.