Over ons

Vanaf januari 2024 is Colourful Het Hogeland gestopt. >> Meer informatie

Colourful Het Hogeland is een informele, benaderbare organisatie met een groot bereik. Wij kunnen nieuwe inwoners met hulpvragen snel de weg wijzen naar de juiste organisatie.

Colourful het Hogeland telt 200 deelnemers, 80 vrijwilligers en 6 stagiaires van 3 verschillende scholen. We werken samen met de gemeente, politiek, scholen, verenigingen en de middenstand en sluiten aan bij bestaande evenementen. Daarnaast tonen 20 lokale ondernemers hun betrokkenheid door sponsoring, het beschikbaar stellen van materialen of het bieden van werkervaringsplekken.

De stichting heeft een goede naam en profileert zich met positieve PR (sociale media, kranten, radio, tv). Dat wordt opgemerkt. Andere gemeenten tonen belangstelling voor dit concept.

‘Colourful Het Hogeland is een duurzame investering.’

– lokale ondernemer

Samenwerking
De afgelopen jaren zijn er duurzame samenwerkingen ontstaan met:

 • Humanitas
 • Stichting Welzijn Bedum
 • Het Taal- en vrouwencafé
 • Stichting Femina
 •  Huis voor de Sport
 • Veilig Verkeer Bedum
 • Oranje Comité
 • Werkplein Ability
 • Stichting Mensenwerk Het Hogeland
 • De dorpencoördinatoren van gemeente Het Hogeland
 • Stichting Leergeld
 •  MJD