Colourful Bedum wint provinciale vrijwilligersprijs

In de statenzaal op het Provinciehuis in Groningen is Colourful Bedum uitgeroepen tot het beste vrijwilligersinitiatief in de provincie Groningen in 2017 in de categorie Leefbaarheid.

Colourful Bedum was een van de 158 inzendingen voor de prijs. Tot grote vreugde van alle meegekomen Colourful vrijwilligers koos de jury unaniem voor het initiatief uit Bedum.

In het juryrapport staat:

‘Samen met bewoners uit Bedum, leveren de vrijwilligers van Colourful Bedum daadwerkelijk een bijdrage aan integratie en participatie van mensen met een immigratie achtergrond. Dat blijkt onder andere uit het feit dat ook veel vrijwilligers actief zijn vanuit de nieuwkomersgroep.’

En ook:

‘De vrijwilligers vinden het waardevol als Colourful Bedum zich na de herindeling over de andere gemeenten zou verspreiden’.

‘De jury heeft grote bewondering voor de vrijwilligers van Colourful Bedum, omdat zij er in slagen om autochtone bewoners en nieuwkomers in Bedum op een laagdrempelige manier samen te brengen’.

Het bestuur, de werkgroepen, vrijwilligers en deelnemers van Colourful Bedum zijn trots op en dankbaar voor deze waardering. Heel veel inwoners van Bedum hebben bijgedragen aan de resultaten die in de afgelopen jaren zijn behaald: autochtonen, nieuwkomers, ondernemers, maatschappelijk organisaties, verenigingen, sponsoren en subsidieverstrekkers . Deze samenwerking is de bron van het succes.

Van de provincie kreeg Colourful Bedum het bedrag van maar liefst € 3.000,- overhandigd. In overleg met de vrijwilligers zal het geld goed besteed worden.

Bekijk nog meer foto’s van de uitreiking >>