Start Kringgesprekken

Vanaf oktober 2022 starten maandelijkse kringgesprekken in gemeente het Hogeland, in samenwerking georganiseerd door Colourful Het Hogeland en stichting Preventie Polarisatie.

Doelstelling van de gesprekken is: overbrugging, verbinding en innerlijke verrijking. Het eerste kringgesprek vindt plaats in Bedum en heeft als thema “Wat ìs ‘gewoon’ eigenlijk..?”.
Massoud Djabani leidt de kringgesprekken in, waarop een gedachtewisseling over het thema volgt.

Het kringgesprek “Wat is ‘gewoon’ eigenlijk..?” start op 27 oktober in de bibliotheek te Bedum, Kapelstraat 9, aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom!