Oprichting stichting Colourful Hogeland

De oprichting van stichting Colourful Hogeland is een feit! Na de eerste jaren van Colourful Bedum heeft de organisatie besloten verder te gaan als stichting.

Zij kiest daarbij alvast voor de naam van de nieuwe gemeente Hogeland. In deze toekomstige gemeente worden de huidige gemeentes Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond samengevoegd. Stichting Colourful Hogeland wil de succesvolle formule van Bedum ook gaan gebruiken in de andere drie gemeenten.

‘We zien dat het werkt.’

‘Zoveel mensen hebben we enthousiast weten te krijgen voor de organisatie en de activiteiten van Colourful Bedum. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld een proeverij georganiseerd met hapjes vanuit de hele wereld. We hebben een voorlichting gegeven op basisscholen. Er zijn dialoogtafels georganiseerd. En uitjes met nieuwkomers en ouderen.

Maar ook wereldspelletjes tijdens Koningsdag. Een Running Diner in het hele dorp. We deden mee met Burendag. Verzorgden de catering voor de nieuwjaarsreceptie van de bedrijvenvereniging en de gemeente. Haalden geld op voor de Winterloop door wereldhapjes te verkopen. We pitchten voor geld voor sportactiviteiten en gaven fietsles. Te veel om op te noemen.

Aan alle activiteiten deden naast nieuwkomers heel veel autochtone inwoners uit de gemeente Bedum mee. Ook de ondernemers, het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties waren actief betrokken.’

‘Colourful Bedum heeft het maatschappelijke leven hierdoor een boost gegeven’

Het doel is zoveel mogelijk mensen van verschillende nationaliteiten, en met name nieuwkomers, met elkaar in contact te brengen. Zo kan iedereen meedoen met de lokale samenleving. Door een stichting op te richten wil de organisatie een stevige basis neerzetten voor de toekomstige uitrol in de gemeente Winsum, De Marne en Eemsmond.

‘We gunnen ieder dorp in de gemeente Hogeland zo’n positieve impuls aan de lokale samenleving en dragen met de stichting daar graag aan bij.’

De stichting heeft 5 bestuursleden. Voorzitter is initiatiefneemster Jenny van der Werf. Ronald Schmidt vervult de rol van penningmeester, Charlotte Vriezema is secretaris en Wahabou Alidou en Irma Schuurman zijn algemene bestuursleden.