Geen subsidie voor Colourful Het Hogeland

Datum: 03 mei 2020 11:02

HET HOGELAND/BEDUM – Ze zitten er verslagen bij, Jenny van der Werf (initiatiefneemster van het eerste uur) en Rinze Kramer (voorzitter) van Stichting Colourful Het Hogeland. “Het kan toch niet zijn dat we het mooie werk om integratie te bevorderen, moeten stoppen?” zucht Rinze voor zich uit.

Rinze Kramer en Jenny van der Werf in betere tijden
Foto: HogelandNieuws

Reden voor de bedrukte gezichten is een mail van gemeente Het Hogeland aan Colourful Het Hogeland waarin zij mededeelt de subsidie te stoppen:

“Op 7 april 2020 heeft het college besloten dat de dienstverlening aan statushouders tot aan de nieuwe Wet Inburgering, die naar verwachting ingaat per 1 juli 2021, zeer versoberd moet worden voortgezet. Dit heeft alles te maken met de financiële situatie van de gemeente en het feit dat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt om de huidige groep statushouders intensief te ondersteunen.

Hierdoor moet ik tot mijn spijt meedelen dat er in 2020 en de eerste helft van 2021 geen bijdrage kan worden verstrekt aan Colourful Hogeland voor het ingediende plan. Dit geldt zowel voor de bijdrage vanuit het beleid voor statushouders als vanuit de GIDS-gelden.

Dit besluit moest worden genomen ondanks het feit dat we als gemeente veel waardering hebben voor de activiteiten van Colourful Het Hogeland en het belang hiervan in de samenleving zeker inzien.

Iedere maand is Colourful wel ergens in Het Hogeland actief. Met veel inzet van enthousiaste vrijwilligers en deelnemers worden de activiteiten inmiddels uitgerold over de hele gemeente. Op Roakeldais, bij de Bedumer WinterLoop, bij Cultuur aan het Stuur, in bibliotheken, op scholen, bij bedrijven, op de schaatsbaan, bij fietslessen: Colourful Het Hogeland vind je overal.

Jenny: “Misschien leuk om te vermelden: 88 mensen hebben via Colourful leren zwemmen. Heel belangrijk in onze waterrijke gemeente.”

Lees het hele artikel en de reacties vanuit de gemeenteraad: https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20200503/colourful-het-hogeland-moet-stoppen/