Even voorstellen: onze nieuwe coördinator

Wahabou Alidou

Wahabou Alidou komt oorspronkelijk uit Benin en is al vanaf 2015 betrokken bij Colourful. Hij maakte kennis met de organisatie tijdens Mooi Bedum.

Wahabou werkt als werkcoach bij Werkplein Ability met speciale aandacht voor statushouders. De combinatie van zijn werk en zijn functie als coördinator bij Colourful vindt hij heel waardevol. Wahabou vertelt hierover een mooi verhaal. Het gaat over een statushouder die bij Werkplein aanklopte voor een uitkering:

De betreffende man kwam zonder enige ambitie bij de instantie en vond dat hij zich wel zou kunnen redden met enkel een uitkering. Wahabou vroeg de man of hij de Nederlandse geldboom had gezien. Dat had de man niet.

Wahabou maakte een einde aan de onrealistische droom die de man klaarblijkelijk had. Hij vertelt over het belastingstelsel, dat we met z’n allen zorgen dat er geld binnenkomt en dat van statushouders wordt verwacht dat ze ook hun bijdrage gaan leveren. Vooral de opmerking dat door een ieders inzet er kansen komen voor weer nieuwe statushouders deed de man ontwaken.

Enige tijd later meldde hij aan Wahabou dat hij aan het werk was.

Wahabou heeft de afgelopen jaren veel samengewerkt met Jenny en noemt de uitverkiezing in *’De appeltjes van Oranje’ en de uitnodiging aan Prinsjesdag hoogtepunten.